02-02-2018

Estafettestaking 14 februari 2018

'HET IS VIJF VOOR TWAALF!'

Wij willen goed onderwijs voor alle kinderen, echter;

  • De bekostiging van het primair onderwijs is al meer dan 20 jaar ontoereikend in relatie tot de maatschappelijke opdracht;
  • er melden zich weinig studenten aan bij de pabo's;
  • het ziekteverzuim is landelijk hoog en groeit;
  • het lerarentekort groeit;
  • en de leerkrachten raken op!

Wij als school doen woensdag 14 februari mee aan de voorgenomen estafettestaking. Het bestuur staat achter deze staking evenals de PO-raad, alle scholen van Primenius zullen deze dag de deuren gesloten houden.

De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo'n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in maart 2017 een manifest opgesteld waarin 500 miljoen euro voor werkdrukverlaging en 900 miljoen euro voor salarisverhoging werd geëist. Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord anders. Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Concreet betekent dit € 6,66 per kind per jaar. Een druppel op de gloeiende plaat. Het "beloofde" bedrag van 500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar.

Dit is echt veel te laat, tegen die tijd zullen er al bijna 5000 fulltime banen tekort zijn in het onderwijs. Dat betekent dat er in 2021 zo'n 115.000 kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen zitten. In 2025 zal dit getal zelfs al opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen.

Ook zien we, dat 1 op de 4 leerkrachten in het primair onderwijs last heeft van burnoutklachten. De gemiddelde fulltime leerkracht werkt bijna 1 dag per week over. Ook deze ontwikkelingen komen de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.

Op dit moment voelen wij het lerarentekort ook binnen onze school. Op moment van ziekte is er geen inval beschikbaar en moeten groepen ondergebracht worden bij andere groepen en in het ergste geval moeten klassen naar huis gestuurd worden. Dit is geen wenselijke situatie maar het gebeurt wel. De thuiszittende leerkracht ervaart deze druk ook en zal vaak te vroeg weer beginnen in plaats van goed uit te zieken. Of juist langer door blijven lopen met klachten.

Wij als team en stichting hopen op jullie steun en wij willen jullie daarom vragen om de petitie te ondertekenen zodat we samen een statement richting Den Haag maken. De petitie vindt u hier:

https://investeerinprimaironderwijs.petities.nl/

Dank u wel voor uw steun.

Team RKBS De Hoeksteen