11-04-2017

Nieuwbouw

Wij kunnen u melden dat er vanuit het bestuur een intentieverklaring is getekend om op 1 augustus 2019 van start te gaan in het nieuwe gebouw. Dit is een reeёle verwachting! De MR is inmiddels geinformeerd en zij gaan naar verwachting deze week ook de verklaring tekenen.

Wij zijn blij dat we dit concrete nieuws met u mogen delen.

We zijn dus volop in beweging. De basis is gelegd!  We bouwen reeds samen aan onze prachtige school, maar over een tijdje kunnen we dit ook letterlijk doen.

Wij willen ook van de gelegenheid gebruik maken onze bestuurder, John van Meekeren, te bedanken. Hij heeft ons als school, letterlijk gezien en met vertrouwen naar de toekomst gekeken. Dit heeft geresulteerd op korte termijn in het realiseren van een nieuw plein, vertrouwen geven aan het team en ondersteunen van de PR – activiteiten. Op de lange termijn betekent dit gaan voor een school die op het gebied van huisvesting voldoet aan de eisen van deze tijd. Waar ieder kind zijn kwaliteiten mag ontdekken en zo kansen kan benutten. Een school waar we de tastbare wereld met de mogeliijkheden van de digitale wereld verbinden, om op deze wijze onze leerlingen. optimaal voor te bereiden op de wereld van morgen! Namens het team, BEDANKT!