18-12-2015

BSO+/Blinkers

Blinkers is een lichte vorm van hulpverlening voor kinderen van 6 t/m 13 jaar die wat extra aandacht nodig hebben. In kleine groepen. Altijd onder leiding van twee pedagogisch medewerkers, is er voor ieder kind extra aandacht. Zo ontstaat er een veilige omgeving waarin uw kind zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen. Alle kinderen krijgen (na schooltijd, 2 middagen per week, 6 maanden lang) intensieve begeleiding en hulp bij dingen die ze moeilijk vinden. Bijvoorbeeld bij het spelen met anderen of praten over wat hen bezig houdt. Het doel is om uw kind spelenderwijs meer zelfvertrouwen te geven.

In het eerste gesprek vertelt u wat uw zorgen zijn en welke vragen u heeft. Wij vertellen u onze manier van werken. Als Blinkers iets voor u en uw kind blijkt te zijn, kunnen we samen kijken wanneer uw kind kan worden geplaatst. Uiteraard mag uw kind eerst komen kijken om kennis te maken met de medewerker, andere kinderen en de gang van zaken. Na een periode van wennen bespreken we de eerste ervaringen met u en uw kind. We bepalen samen welke veranderingen we willen bereiken en stellen hiervoor een werkplan op. Daarbij kijken we ook of het helpend is om thuis sommige dingen anders aan te
pakken. Aanmelden kan door de ouders zelf, schoolmaatschappelijke werk, intern begeleider , leerkracht, huisarts, GGZ en GGD.