18-12-2015

Ouderbijdrage

de ouderbijdrage voor het schooljaar 2014-2015 is € 50,- per kind. Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekening NL09RBRB0919149464 t.n.v. Stichting Ouderraad "de Hoeksteen" onder vermelding van het naam van het/de kind (eren). Voor diegene die in termijnen wil betalen: eerste termijn betalen voor 1 dec. 2015, tweede termijn voor 1 feb. 2016. Mocht een betalingsregeling nodig zijn, dan kunt u zich melden bij de directie.