ICT en 'Leren met een iPad'

In onze huidige samenleving krijgt ook het (primair) onderwijs steeds meer te maken met computers. Op de Hoeksteen gebruiken wij de computer, Ipad en tablet om kinderen te leren omgaan met dit medium (informatica) en als onderwijsleermiddel. Voor veel vakken zijn tegenwoordig goede programma’s aanwezig. Binnen onze school zijn alle computers aangesloten op een netwerk via “Brin”. De leerlingen uit de bovenbouw maken gebruik van internet. In de onderbouw zijn minimaal twee computers aanwezig. Vanaf groep 4 zijn er minimaal 4 computers aanwezig. De school beschikt daarnaast over 10 ipads voor het digitale onderwijs.

Internetprotocol
Wij zijn er alert op, dat pesten en agressie in toenemende mate plaatsvinden met behulp van digitale media als e-mail, chatten, SMS e.d. De gedragsafspraken op onze scholen zijn algemeen geformuleerd en gelden dus ook voor communicatie via dergelijke media. Stichting Primenius heeft een internetprotocol. Dit protocol ligt ter inzage op school. Voor de veiligheid van uw kind is er op alle ICT een filter geïnstalleerd. (Your Safety net).

 

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren). Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kun

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius:

  • iPad servicenummer:  0597-743100
  • Bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden kun u de voicemail inspreken. 
    Op de voicemail graag te allen tijden inspreken: school, naam leerling, vraag/probleem, telefoonnummer.

>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl