Leerplicht & verlofregeling

Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mag het kind tot het 4 jaar geworden is in totaal 5 dagdelen naar school. Deze 5 dagdelen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Van laatstgenoemde regeling kan in overleg met de
betreffende leerkracht/directeur gebruikt worden gemaakt.

Voor meer informatie over leerplicht en verlof verwijzen wij naar de schoolgids