Oudervereniging

De oudervereniging staat als Stichting Ouderraad De Hoeksteen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 040 78 093.

Voorzitter Mevr. L. Idema
Penningmeester Mevr. S. Bosma
Secretaris Mevr. M. Mensen
Lid Mevr. I. Hulzebos
Lid Mevr. F. v.d. Knaap
Lid (personeelsgeleding) Mevr. P. Ammeraal