Over ons

In 1986 werd bij de invoering van de wet op het basisonderwijs en de ingebruikname van een nieuw schoolgebouw voor de naam De Hoeksteen gekozen. De naam verwijst naar diverse bijbelse geschriften waaronder Jesaja 28: Daarom, alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten. De naam staat dus voor een stevig en betrouwbaar fundament. Iets wat wij als school aan onze leerlingen willen meegeven.

Schoolgrootte
Per 1 augustus 2016 zijn er, naast de directeur, 5 leerkrachten aan de school verbonden.De school start dit schooljaar met ongeveer 44 leerlingen.

Schoolgebouw

De funderingen van de huidige school dateren uit 1925.
De destijds gebouwde St. Aloysius jongensschool werd in 1986 verbouwd en uitgebreid en als basisschool in gebruik genomen.

De school is in de zomer van 2011 verbouwd en aangepast aan de onderwijsbehoeften van deze tijd. De school heeft in het hoofdgebouw 3 lokalen, 1 speelzaal, 1 directiekantoor, 1 personeelsruimte, 1 IB-ruimte/spreekkamer en 1 leerplein. Achter het hoofdgebouw staat een noodgebouw met daarin 2 lokalen.