Identiteit

Visie Identiteit

Onze inspiratiebron

Onze school heeft de naam “Hoeksteen” meegekregen. De Hoeksteen is een bekende Bijbelse metafoor. In de bouwtraditie van het oude Israël was de hoeksteen het meest belangrijke onderdeel van een gebouw: het uitgangspunt van de bouw. Zonder de hoeksteen zou het gebouw in elkaar storten. Was de steen niet goed, dan gooiden de bouwvakkers hem. In onze school is de Hoeksteen gevormd door kinderen, leerkrachten en ouders. Samen vormen we een huis. Ieder kan gezien worden als een belangrijke steen in dat gebouw.

Doordenkend op ‘de steen die door de bouwers werd afgekeurd’ kun je ook naar mensen - en voor een school m.n. naar kinderen - kijken. Wij keuren niemand af, maar zien iedereen als een belangrijke plaats in ons huis en we zorgen ervoor dat het kind dat gaat zien: elke steen is belangrijk. Dat doet recht aan Jezus’ inzet om op te komen voor de mensen die uitgestoten werden vanwege gedrag, ziekte of ander geloof.

 

De wortels van de Hoeksteen

De Hoeksteen is een katholieke school. De verbinding met onze katholiek wortels willen we zichtbaar en voelbaar maken.

 

Katholieke rijkdom

De katholieke inspiratie en rijkdom is een rode draad voor al wat we denken en doen in ons onderwijs.

 

Uniek

Ieder mens is een kind van God en daarmee uniek met eigen mogelijkheden en talenten.

Op de Hoeksteen willen we ons onderwijs zo inrichten dat we niet alleen rekening houden met deze verschillen maar dat we uitgaan van deze verschillen.

 

De Bijbel

Ons onderwijs wordt geïnspireerd door waarden en normen uit het Christendom. De Bijbelverhalen leren ons Jezus kennen die voor ons doen en laten een voorbeeld is.

 

Parochie

Op de Hoeksteen vinden we een goede relatie met de parochie van wezenlijk belang om gevoed te worden in onze katholieke identiteit.

 

 

De waarden van de Hoeksteen

De volgende waarden staan voorop in de ontwikkeling van kinderen en de omgang met elkaar. Ze zijn te verbinden met onze wortels en komen terug in al wat we doen.

 

Wij zijn vanuit onze katholieke wortels in staat om een klimaat en sfeer te scheppen, een gemeenschap te creëren waarbinnen iedereen - ongeacht hun geloofsachtergrond - zich veilig voelt en wij gedragen ons daarnaar.

Wij geloven in onze kinderen, in onszelf, in wat we doen, wat we kunnen en waar we naar op weg zijn. Wij zijn trots op wie we zijn en op wat we doen en vieren dat met elkaar en stellen dit alles graag ten dienste van onze kinderen.

Wij stellen het kind centraal, zijn eigenheid, zijn welbevinden, zijn talenten, zijn mede-eigenaarschap, zijn resultaten en bieden kwaliteit.

Wij werken vanuit onze waarden, toekomstgericht. Wij bereiden onze kinderen voor op de wereld van morgen. We geven onze kinderen een goede basis mee voor de toekomst.

 

De werken van de Hoeksteen

De voeding uit de wortels en de waarden waarvoor we staan komen op veel manieren naar voren.

Dit willen we nader beschrijven door - vanuit de katholieke traditie – te vertellen hoe we willen gemeenschap opbouwen, vieren, leren en zorgen in de school.

 

 

Vieren

Vieren is het samen beleven van de bijzondere momenten in het leven en gedurende het jaar. Het vieren helpt ons het leven te leren kennen in vreugde en verdriet, en ook helpt het ons vertrouwen in en hoop voor de toekomst te ervaren. Op onze scholen is dat onder andere terug te zien door

 • Beginviering, Adventsvieringen, Kerstviering, Paasviering en de Slotviering in de kerk o.l.v. de Pastoor.

 • Vieren van belangrijke momenten in het leven zoals verjaardag, geboorte, overlijden, huwelijk et cetera.

 • Katholieke feesten en feestdagen zoals Carnaval, Pasen, Sinterklaas en Kerst

 

Leren

Leren is kennis maken met wat we vanuit de wereld en de traditie willen doorgeven. Leren heeft alles te maken met verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie.

Op onze scholen is dat te zien in onder andere

 • de methode Trefwoord met daarin de Bijbelverhalen en aangevuld met de kerkelijke traditie;

 • het leren bidden;

 • Rondleiding door de kerk

 • Kennismaken met de vrijwilligers van de kerk

 • gastlessen door Pastor Myriam

   

Zorgen - Dienen

Als school willen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal stellen. We willen de naastenliefde, zoals Jezus ons dit heeft voorgeleefd, uitdragen in onze school. Door zorg voor de leerlingen en hun gezinnen, voor de zorg voor elkaar en voor de samenleving waarin we leven. We willen kinderen onbevangen kansen bieden op alle gebieden.

Op onze scholen is dit onder meer terug te zien in

 • de gerichte zorg voor leerlingen, ouders en medewerkers binnen de school bij verdriet en leed.

 • Een actie in samenwerking met de parochie om mensen dichtbij of ver weg te helpen. De kinderen kiezen een goed doel hiervoor.

 • Vastenactie

 

Gemeenschap

De school maakt een bewuste keuze met wie zij binnen en buiten de school een goede band wil opbouwen. Ook in deze tijd hechten mensen waarde aan het respectvol omgaan met de medemens en de schepping. Op onze scholen is dat terug te zien in

 • een waarden-volle, goede interne communicatie tussen ouders, leerlingen en medewerkers van de school;

 • de aanwezigheid van een omgangsprotocol;

 • de actieve relatie met de parochiegemeenschap.