Kennismakingsgesprek en inschrijving

Leerlingen, die voor het eerst de basisschool bezoeken, meestal de jongste kleuters, kunnen op afspraak worden aangemeld bij de directie. In verband met de organisatie stellen we het op prijs dat u uw kinderen zo vroeg mogelijk (vanaf 2 jaar) komt aanmelden.

Van de ouders, die hun kind aanmelden bij ons op school, verwachten wij dat ze respecteren dat onze school een katholieke school is. Van alle kinderen die hier op school zitten, verwachten we dat ze meedoen met alle activiteiten, ook godsdienstige zoals bidden en het zingen tijdens vieringen.

Om de aanmelding compleet te maken heeft de directeur een aantal persoonsgegevens van de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) nodig. Toelating van een leerling kan slechts plaatsvinden nadat de ouder(s)/verzorger(s) het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier, met daarbij de ouderverklaring en het toestemmingsformulier voor publicatie beeldmateriaal, hebben ingeleverd. 

Bij de aanmelding van een kind wordt aan de ouders/verzorgers ook gevraagd een machtiging voor de ouderbijdrage in te vullen.