Missie & Visie

Missie

Wij gaan voor onderwijs dat uitgaat van de kwaliteiten en eigenheid van elk kind. Wij hebben ieder kind in beeld en bieden op deze wijze onderwijs dat aansluit bij het niveau, leerstijl en kwaliteit van het individuele kind.

 

Visie

Vanuit een basis van vertrouwen en respect voor ieders eigenheid, stimuleren we samenwerking en keuzemogelijkheid om zo optimaal kwaliteiten te ontdekken en te benutten. Wij bieden een veilig, positief en sfeervol klimaat, dit in combinatie met een constructieve samenwerking met ouders en andere partners, maakt het mogelijk om onderwijs passend bij het individuele kind te bieden. Bij ons op school hebben we ieder kind in beeld. Door de tastbare wereld met de mogelijkheden van de digitale wereld te verbinden, bereiden wij onze kinderen zoveel mogelijk voor op de wereld van morgen.