Schoolondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs vraagt van scholen dat ze zich helder en transparant positioneren en aangeven op welke manier zij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Maar ook dat ze duidelijk maken waar zij hun grenzen trekken en op welk moment de school verwijst naar andere onderwijsvormen.

 

Dit schoolondersteuningsprofiel omschrijft de kaders van de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan (passend) onderwijs, toelating, afwijzing en procedures. Aan de hand hiervan kan de school en de ouders een afweging maken of dit aansluit bij de ontwikkeling en behoeften van het kind.