Verkeer

In verband met de verkeersveiligheid gelden volgende afspraken:

  1. Parkeer uw auto niet op straat.
  2. Gebruik de parkeerhavens of de parkeerplaats bij de kerk en ook niet parkeren langs de Kloosterweg en Hoofdkanaal waar de kinderen de school verlaten.

Wij verzoeken de ouders dit door te geven aan degenen, die - naast de ouders - de leerlingen wel eens komen ophalen.

Fietsen
Leerlingen en ouders, die met de fiets naar school gaan, mogen niet fietsen op de speelplaatsen. Als het niet echt nodig is, hebben we liever niet dat een leerling per fiets naar school komt, mede gelet op het feit, dat de school geen verantwoording op zich neemt t.a.v. beschadiging, ontvreemding e.d. van fietsen. Fietsen worden gestald op het grote plein achter de school. Dit geldt voor alle groepen.

Brigadiers
De school beschikt over een verkeersbrigade. Deze helpen de leerlingen bij het oversteken op de gevaarlijke punten. De brigadiers staan er van:

08.15 uur tot 08.30 uur

14.30 uur tot 14.40 uur

 

Veiligheidsbeleid
RKBS De Hoeksteen heeft een schoolspecifieke invulling aan het schooloverstijgende Veiligheidsbeleid gegeven.