Verkeer

De leerlingen van onze school worden met de auto gebracht of komen op de fiets. Om de verkeersveiligheid om en rondom onze school te kunnen waarborgen hebben wij de volgende afspraken:

1. Parkeer uw auto niet op de straat

2. U wordt verzocht de parkeerplaatsen bij de kerk te gebruiken

De kinderen die op de fiets komen, die stappen af voor ze het plein op komen en lopen naar de fietsenstalling.

Natuurlijk onderwijzen wij onze kinderen ook in verkeersveiligheid. Onze verkeerseducatie bestaat uit theoretische kennis die we terug laten komen in praktische activiteiten. Hiermee bieden wij onze leerlingen handvatten waardoor ze zich in de toekomst kunnen ontwikkelen tot volwaardige verkeersdeelnemers.